Het IOP: jouw leidraad voor een opleiding op maat

16 januari 2017

Met het loslaten van de vaste opleidingsduur, volgt niet meer elke aios exact hetzelfde traject. De individualisering maakt het mogelijk om jouw opleiding persoonlijker te maken. Daarbij is het Individueel Opleidingsplan (IOP) een belangrijk instrument om tot een passend individueel opleidingschema (IOS) te komen. Maar hoe doe je dat? Dat lees je in de nieuwe handreiking ‘Het individueel opleidingsplan: dé leidraad voor een opleiding op maat’

In jouw individueel opleidingsplan (IOP) beschrijf je als aios samen met jouw opleider de afspraken over het behalen van jouw persoonlijke leerdoelen. Daarbij baseer je je op eerder verworven competenties, jouw ambities, leerwensen en voortgang.

Je kan het IOP zien als een groeidocument en een houvast voor jouw individuele leertraject. Wil jij je profileren door te differentiëren in het vakgebied of te profileren op een actueel maatschappelijk thema? Dan kun je dit in het IOP vertalen naar concrete leerdoelen, opleidingsactiviteiten, stages etc. En bij een geïntensiveerd begeleidingstraject is het IOP essentieel voor het plannen, volgen en beoordelen van het traject.

Houvast op twee niveaus

Met het IOP hou je op twee niveaus zicht op de planning, doelen en voortgang van  je opleiding: 

  1. jouw opleiding en ambities als geheel (het vergezicht)
  2. op die onderdelen van je opleiding waar je nu mee bezig bent

In de handreiking ‘Het individueel opleidingsplan: dé leidraad voor een opleiding op maat’ lees je hoe je jouw IOP op beide niveaus optimaal in kan zetten om een opleiding op maat te creëren. Wat beschrijf je in je IOP? Hoe zorg je ervoor dat het een document is dat met je meegroeit? En hoe maak je de vertaalslag naar het Individueel Opleidingsschema?