‘Het nieuwe opleiden mag niet stranden’

28 september 2018

Logistieke problemen op de werkvloer mogen er niet toe leiden dat de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen in het geding komt. Dat stelt Edin Hajder, aios plastische chirurgie en sinds september voorzitter van de Jonge Specialist, in het magazine De Medisch Specialist.

Logistieke problemen op de werkvloer mogen er niet toe leiden dat de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen in het geding komt. Dat stelt Edin Hajder, aios plastische chirurgie en sinds september voorzitter van de Jonge Specialist, in het magazine De Medisch Specialist.

Sinds 2014 is het mogelijk de specialistenopleiding competentiegericht en individueel in te richten. Aios moeten de regie voeren over wat ze willen leren, in overleg met hun opleider. Hajder: ‘Het eerste issue dat ik als voorzitter van De Jonge Specialist graag op de agenda wil zetten, is dat het nieuwe opleiden niet mag stranden. Wat me zorgen baart is dat opleiders die inhoudelijk achter het plan van hun aios staan, soms nee moeten verkopen omdat de bedrijfsvoering en het rooster dan niet rondkomen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de opleiding.’

Nijpende problemen

Hajder ziet nu al de gevolgen. ‘Omdat de instroom van aios de afgelopen jaren is teruggelopen en aios korter doen over hun opleiding, leidt dat tot nijpende logistieke problemen. Er zijn oplossingen, zoals taakherschikking. Maar dat kan het bestuur van De Jonge Specialist niet in zijn eentje van vandaag op morgen bewerkstelligen. Daarvoor moeten we samenwerken met

opleidingen, wetenschappelijke verenigingen en het ministerie van VWS. Het zijn complexe problemen, maar als we afwachten, vrees ik dat dit prachtige plan mislukt.’

Veilige werksfeer

Naast het veiligstellen van het nieuwe opleiden strijdt de kersverse voorzitter voor een veilige werksfeer op alle opleidingsplekken. ‘Dat vergt een cultuurverandering. Vooropgesteld: de meeste opleidingen hebben een veilige werksfeer waar misstanden bespreekbaar zijn. Maar elke afdeling waar het niet zo is, is er één te veel. Ik wil het bespreekbaar maken, onder aios, onder opleiders en in de media.’

Er kunnen allerlei misstanden spelen. ‘Te veel diensten moeten draaien zonder compensatie, niet tegen het oordeel van een opleider in durven gaan of aan de visitatiecommissie niet durven vertellen over de onveilige werksfeer uit angst voor de consequenties voor de toekomst. Met het nieuwe opleiden ligt de regie bij de aios. Daarom zeg ik: aios, durf die regie te voeren en sta op voor je rechten!’