Interprofessioneel opleiden: “Leren kennen en erkennen”

25 februari 2019

De groeiende en steeds complexer wordende zorgvraag maakt dat samenwerking binnen en tussen de eerste en tweede lijn steeds belangrijker wordt. Daarom zet Nynke Scherpbier, hoofd eerstelijnsvervolgopleidingen in het Radboudumc, zich in voor inter- en intraprofessioneel onderwijs. In ArtsenAuto vertelt ze over de noodzaak hiervan: “Je zou denken dat dokters elkaar onderling wel verstaan, maar ze ontwikkelen al snel een eigen cultuur en taal.”

“Er komen steeds meer chronische patiënten en patiënten met multimorbiditeit die veel zorg nodig hebben, maar die niet naar het ziekenhuis willen als dat niet echt nodig is. Bovendien wordt de zorg dan ook onbetaalbaar. Zij willen het liefst zorg zo dicht mogelijk bij huis, maar wel gesteund door specialistische kennis. Dat vraagt om zorgprofessionals die kennis delen en efficiënt kunnen samenwerken, waarbij de behoefte van de patiënt het uitgangspunt vormt. Interprofessionele samenwerking dus.” aldus Nynke Scherpbier. Als hoofd van alle medische vervolgopleidingen van artsen buiten het ziekenhuis (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en verslavingsartsen) zoekt ze naar manieren om aios hier optimaal op voor te bereiden.

Vertrouwen en inzicht

“Er is in Nederland nog geen formeel medisch vervolgonderwijs waarin samenwerking plaatsvindt tussen aios in de eerste en de tweede lijn, terwijl die samenwerking steeds belangrijker wordt.” Scherpbier probeert dit, samen met de opleidingsdirecteur voor de medisch specialistische opleidingen, op gang te brengen door pilots en projecten te initiëren. Zo stond ze mede aan de wieg van een consultatieproject voor aios huisartsgeneeskunde en aios interne geneeskunde. “Zij leren consultatie- en samenwerkingsvaardigheden die in de reguliere opleidingen niet aan bod komen”, geeft ze aan. “Bij dit project consulteert de aios huisartsgeneeskunde de aios interne geneeskunde via een webbased tool. We hebben niet voor niets voor deze werkwijze gekozen: teleconsultatie is de toekomst. Je kunt er een hoop verwijzingen mee voorkomen, mits je de juiste informatie weet te verzamelen, de juiste vragen weet te stellen én beide professies vertrouwen en inzicht in elkaars kennis en vaardigheden hebben.”

Eigen taal

Dat inzicht en vertrouwen is er aan het begin van het project vaak nog niet, merkt Scherpbier bij de startbijeenkomsten, waar de aios elkaar in real life leren kennen. “Je zou denken dat dokters elkaar onderling wel verstaan, maar ze ontwikkelen al snel een eigen disciplinecultuur, een eigen taal. De huisarts in opleiding denkt van de internist dat die heel veel diagnostiek doet en de patiënt te lang bij zich houdt. De aios interne geneeskunde weet op zijn beurt niet goed wat de huisarts kan. Door dit project leren ze elkaars context begrijpen en krijgen ze meer begrip en respect voor elkaar.”