Laatste week vroegboekkorting MMV-congres

24 augustus 2017

Heb jij je al ingeschreven voor het MMV-congres? Zo niet, wacht daar dan niet te lang mee. Want dit is de laatste week waarin je gebruik kan maken van ons speciale tarief voor vroege boekers. Het speciale kortingstarief geldt tot 1 september.

Hoewel het MMV-congres ‘Inspireren, profileren, excelleren!’ pas op woensdag 13 december plaatsvindt, stromen de aanmeldingen al binnen. Dat zorgt ervoor dat veel programmaonderdelen al vol of bijna vol zijn. Dus zijn er specifieke workshops of symposia die je wil volgen, wacht dan zeker niet te lang met inschrijven.

Gelukkig valt er met het brede programma, met onder andere 10 symposia en maar liefst 25 workshops altijd nog genoeg te kiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de volgende programmaonderdelen:

 

INTERPROFESSIONEEL OPLEIDEN IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING

Als medisch specialist maak je steeds meer deel uit van een netwerk rondom de patiënt. De behandeling van patiënten met complexe aandoeningen vindt in toenemende mate in samenwerking plaats. Niet alleen vanuit verschillende medische specialismen, maar ook in nauwe afstemming met bijvoorbeeld de huisarts en fysiotherapeut. Dit heeft consequenties voor de medische vervolgopleidingen. Hoe zorg je ervoor dat aios optimaal voorbereid worden op deze interprofessionele samenwerking?

Tijdens dit symposium wordt ingegaan op de do’s and don’ts van interprofessioneel samenwerken en leren in de praktijk van alledag en wat dit betekent voor de inrichting van de opleiding.

 

AANDACHT VOOR SPECIALISEREN TOT GENERALIST

Bij specialiseren denken veel mensen aan het focussen op een specifiek onderwerp binnen hun specialisme. Maar door de toename van patiënten met multimorbiditeit en/of chronische ziekten komt er juist steeds meer behoefte aan breed opgeleide medisch specialisten. Specialisten die over de grenzen van hun eigen specialisme heen kunnen kijken en de samenwerking rond de patiënt aangaan.

In dit symposium krijg je inzicht in de vraag hoe je deze rol kan pakken. En hoe je als opleider aios hierin kan stimuleren. Samen maak je de vertaalslag van visie naar de dagelijkse praktijk.

 

SAMEN BESLISSEN: EEN EFFECTIEF TRAININGSMODEL

In de medische vervolgopleidingen wordt steeds meer aandacht besteed aan gedeelde besluitvorming tussen artsen en patiënten. En dat is niet voor niets. Samen beslissen zorgt ervoor dat patiënten vaker tevreden zijn en zich beter aan behandelvoorschriften houden. Een gezamenlijk besluit draagt bovendien bij aan doelmatig gebruik van zorg. Patiënten kunnen immers ook kiezen voor alternatieve en/of goedkopere behandelopties. Maar hoe nuttig samen beslissen ook is, het is in de praktijk niet altijd eenvoudig.

In dit symposium presenteren we de uitkomsten van een ZonMw-studie naar onderwijs in Samen Beslissen binnen medische vervolgopleidingen. We gaan in gesprek over hoe je Kritische BeroepsActiviteiten (KBA’s) op dit vlak kan vertalen naar de dagelijkse praktijk van opleiden. Aan de hand van een consult uit de klinische praktijk geven we voorbeelden van het geven van feedback door de opleider aan de aios over Samen Beslissen. We eindigen met een brainstorm over specifieke uitdagingen voor medisch vervolgonderwijs zoals het ontwikkelen van een ‘train de trainer module’ en de toetsing van competentie in Samen Beslissen.

 

Wil jij deelnemen aan deze, of een van de andere workshops of symposia tijdens het MMV-congres? Schrijf je dan nu in!