Leefstijlinterventies moeten een rol krijgen in de opleiding

12 oktober 2020

‘Op dit moment is er in de medische vervolgopleidingen te weinig aandacht voor leefstijlinterventies in de curatieve zorg, terwijl dat voor vrijwel alle specialismen relevant is.’ Aldus Hanno Pijl, internist-endocrinoloog uit het LUMC. Hij sprak tijdens een digitale bijeenkomst van OOR Noord- en Oost-Nederland vanuit Opleiden 2025 over nieuwe thema’s, zoals leefstijlinterventies in de medische vervolgopleiding. 

Pijl: ‘Kennisoverdracht is van groot belang: welke rol spelen leefgewoontes in het ontwikkelen van ziektes? Welke leefstijlinterventies zijn er al en hoe kun je die als arts optimaal inzetten bij je behandeling?’ De redactie van de Federatie Medisch Specialisten sprak met hem naar aanleiding van zijn presentatie.

Lees het hele interview met Hanno Pijl

De Federatie publiceert een serie aan interviews met medisch specialisten en aios die meewerken aan Opleiden 2025 het project op het gebied van de ontwikkeling van de medische vervolgopleidingen.

Lees ook het interview met Roger Damoiseaux: 'Interprofessioneel opleiden een speerpunt in elke geneeskundige opleiding'

Lees ook het interview met Paetrick Netten: 'Met gemeenschappelijke opleidingsjaren sla je wellicht twee vliegen in één klap'