Levenslang ontwikkelen en leren: Hoe zit het met jouw groeimindset?

28 mei 2021

Heb jij een op groei gerichte mindset of een vaste mindset? De gezondheidszorg is voortdurend in verandering. Technologische mogelijkheden groeien, maatschappelijke opvattingen over de rol van zorgprofessionals en patiënt veranderen en kennis heeft een beperkte houdbaarheid. Veranderingen in het zorglandschap doen een beroep op flexibiliteit en wendbaarheid van medisch specialisten.

Aanmelden

Functioneren in een voortdurend veranderende werkcontext, vraagt van iedereen een mindset gericht op continu doorontwikkelen ofwel een groeimindset. Behalve voor individuele zorgprofessionals, gaat dit ook op voor zorgorganisaties: optimale zorg vraagt een cultuur gericht op (samen) leren en verbeteren. 

Continue ontwikkeling verhoogt de kwaliteit van werken, plezier in het werk, vitaliteit én het persoonlijk welbevinden. Tot zover: alleen maar winst! Maar hoe breng je dat dan in de (opleidings-)praktijk? Dat verkennen we in dit webinar met verschillende sprekers. Het webinar vindt plaats op dinsdag 29 juni van 17.00 tot 18.00 uur. Meld je nu alvast aan