Multidisciplinair opleiden werpt vruchten af

09 maart 2017

Het idee om ‘briljante eenpitters’ op te leiden is verouderd. Dat stelt Jacqueline Stouthard, opleider medische oncologie in het artikel ‘Specialist in teamwerk’ in het magazine van De Medisch Specialist.

‘De grenzen tussen specialismen vervagen en binnen medische teams werken steeds meer specialisten samen. Zo zie je tegenwoordig bij vrijwel alle specialismen die betrokken zijn bij complexe aandoeningen, dat patiënten multidisciplinair worden besproken en behandeld. Het is daarbij belangrijk om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. De vraag is echter hoe je dat vertaalt naar de opleiding. Mijn visie is om aios zo op te leiden dat zij de best denkbare bijdrage kunnen leveren binnen een  multidisciplinaire samenwerking.’ aldus Stouthard. In het artikelen deelt zij, samen met haar aios Annemiek Nijhof en Amy de Haar-Holleman, de praktijkervaringen met multidisciplinair opleiden binnen het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Initiatieven stimuleren

Ook binnen de Federatie Medisch Specialisten staat dit onderwerp hoog op de agenda. De Raad Opleiding heeft recent besloten interprofessioneel opleiden in de dagelijkse praktijk actief te stimuleren door een aantal proeftuinen op te zetten. Er zijn namelijk al verschillende initiatieven waarbij zorgprofessionals intra- en extramuraal met elkaar samenwerken rond bepaalde patiëntencategorieën. Een voorbeeld hiervan zijn de zogeheten zorgpaden waarin de betrokken zorgverleners samen het zorgproces voor een specifieke groep patiënten beschrijven. De Federatie stimuleert dergelijke initiatieven en wil de uitkomsten breed delen.