Nieuw: Handreiking digitaal portfolio

06 oktober 2016

De individualisering van de opleidingsduur gaat ervan uit dat de aios in zijn eigen tempo nieuwe kennis en ervaring opdoet. Zo groeit hij in zelfstandigheid. De aios verzamelt daarbij ‘bewijsmateriaal’ en laat zijn opleider steeds zien op welke vlakken hij zich verder ontwikkeld heeft. Gedurende de opleiding willen de opleider en de opleidingsgroep de ontwikkeling van de aios kunnen volgen, bij voorkeur in concrete en transparante (tussen)resultaten. Het digitaal portfolio kan hierbij een cruciale rol spelen.

In een ideale situatie is het digitaal porfolio een persoonlijke omgeving van de aios met daarin een overzicht van persoonlijke competenties, onderbouwd met bewijzen, gerelateerd aan het landelijk opleidingsplan, voorzien van een persoonlijk stappenplan en toegankelijk voor verschillende doelgroepen (aios, opleider, stagebegeleider, mentor, etc).

In de dagelijkse praktijk blijkt het echter lastig om een digitaal portfolio zo in te richten en in te zetten. Vanuit het Federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO) hebben we daarom de handreiking ‘Digitaal portfolio voor volgen, beoordelen en bekwaam verklaren’ ontwikkeld. Deze handreiking is een vervolg op de eerdere handreikingen ‘Opleidingsplan gebaseerd op EPA’s’ en ‘Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren’. Ze is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die bezig is met de (her)inrichting en praktische inzet van het digitaal portfolio in de medisch specialistische vervolgopleidingen. In de praktijk gaat het daarbij vooral om de concilia van wetenschappelijke verenigingen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de aansluiting van het portfolio op het landelijk opleidingsplan.

In de handreiking staat onder andere een stappenplan om te komen tot een nieuw of aangepast digitaal portfolio. Ook wordt beschreven hoe je tot een goed programma van eisen (PvE) voor het portfolio kan komen.