Nieuw programma Medisch leiderschap voor opleiders

17 augustus 2017

Van de moderne medisch specialist wordt verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt op terreinen als samenwerking, innovatie, preventie en doelmatigheid. Hoe bereid je als opleider aios hierop voor? Lukt het om het thema medisch leiderschap in te passen in de dagelijkse opleidingspraktijk? Of weet je niet goed waar te beginnen?

Nieuwe interactieve training

De Federatie Medisch Specialisten biedt al de helpende hand met het rapport Medisch leiderschap in de medische vervolgopleiding. En nu is, in samenwerking met de Academie voor Medisch Specialisten en BetterFuture, ook een training Medisch leiderschap voor opleiders ontwikkeld.

Het is een uitdagend programma, waarin je direct aan de slag gaat met je eigen praktijkervaringen en die van anderen. Geen klassikaal programma, maar onconventionele leermethoden waardoor je loskomt van vaste patronen. Het is een intensief, persoonlijk leerproces, met blijvend effecten.

Verankering van medisch leiderschap in de opleiding

Marijke Eurlings, neuroloog en opleider in het Spaarnegasthuis, gaf in De Medisch Specialist van juni al aan waarom het belangrijk is om medisch leiderschap te verankeren in de opleiding: “Aios moeten, naast de keuze voor een inhoudelijke specialisatie, al vroeg en structureel in de opleiding nadenken over wat voor dokter zij zijn of willen worden. De vraag is waarvoor je je honderd procent wilt inzetten. Wat geeft je plezier in je werk, wat zijn de energiebronnen die jou motiveren bij te dragen aan betere patiëntenzorg? Je moet ontdekken wat je wilt en hoe je daar komt.”

De training Medisch leiderschap voor opleiders helpt hen om zich te richten op wat de aios wil bereiken. Voor dit ‘dienend leiderschap’ is het nodig dat opleiders kritisch kijken naar hun eigen rol bij het opleiden van jonge dokters. Daarvoor het is het belangrijk de eigen leiderschapskwaliteiten te kennen en te ontwikkelen. De nieuwe training voorziet hierin.

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de Academie Medisch Specialisten.