Nieuwe Modelinstructie a(n)ios

13 januari 2017

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als (n)ios? Wanneer moet je iets afstemmen met je opleider? En welke taken mag je zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de nieuwe ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’, die tot stand is gekomen, in overleg tussen de LAD, de Federatie Medisch Specialisten, KNMG, LHV, De Jonge Specialist, de NVZ, GGZ Nederland en de NFU.

De Modelinstructie is in feite een handreiking voor anios en aios, maar ook voor (superviserende) medisch specialisten, opleiders, en zorginstellingen, omdat de verantwoordelijkheden van al deze groepen in de instructie staan beschreven.

Nieuwe versie geldt voor álle a(n)ios

De vorige Modelinstructie stamt uit 2006 en was een coproductie van de LAD, de Orde van Medisch Specialisten (huidige Federatie), KNMG, LHV, LVAG (huidige DJS) en de NVZ. Deze was ontwikkeld voor a(n)ios in algemene ziekenhuizen. Omdat de Modelinstructie intussen is verankerd in het Kaderbesluit CCMS (Centraal College Medisch Specialismen), zijn ook opleiders van a(n)ios in umc’s en ggz-instellingen verplicht deze toe te passen. Daarom zijn bij deze geactualiseerde versie ook de NFU (de werkgeversorganisatie van umc’s) en GGZ Nederland (de werkgeversorganisatie van ggz-instellingen) betrokken.

 

De nieuwe Modelinstuctie is aangepast aan de huidige wetgeving en rechterlijke uitspraken. Uit recente (tucht)uitspraken valt op te maken dat rechters meer verantwoordelijkheid bij aios leggen naarmate zij verder in de opleiding zitten. De nieuwe Modelinstructie speelt daarop in.