NZa start breed onderzoek beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleiding

11 december 2019

Dit jaar is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gestart met een kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Voor 34 opleidingen ontvangen de ziekenhuizen een subsidie, de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen. De NZa wil de hoogte van de subsidie kunnen herijken en is daarom dit onderzoek gestart.

De Federatie Medisch Specialisten volgt het onderzoek nauwgezet en waakt voor voldoende inbreng en betrokkenheid van medisch specialisten. Er is een werkgroep van medisch specialisten ingesteld en de voortgang van het onderzoek wordt in de Raad Opleiding geagendeerd. De NZa start komende periode met een aantal pilots in ziekenhuizen. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van de NZa.