Opleiding psychiatrie test EPA’s

09 oktober 2017

Ook de opleiding psychiatrie gaat aan de slag met Entrustable Professional Activities (EPA’s). Een werkgroep is bezig EPA’s te formuleren en op dit moment loopt een pilot met de eerste EPA: suïcidaliteitsbeoordeling. In het magazine ‘De Psychiater’ vertellen werkgroepleden Emily Chatrou, kinder- en jeugdpsychiater en tot voor kort opleider, en aios dr. Branko van Hulst over het hoe en waarom van deze ontwikkeling.

Net als bij veel andere specialismen liepen aios en opleiders psychiatrie op tegen de beperkingen van de Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’s). Deze zijn weinig specifiek en maken het daardoor lastig om de groei in bekwaamheid van de aios te toetsen. Emily Chatrou ervaart in de praktijk een groot niveauverschil tussen psychiaters in opleiding. Een geïndividualiseerde manier om ieder van hen gedurende de opleiding te beoordelen, met daarnaast gestandaardiseerde eisen aan de eindtermen qua bekwaamheid, schept volgens haar meer duidelijkheid in wat iedere afzonderlijke aios al kan of juist nog moet leren. Daarom worden op dit moment door een werkgroep tien EPA’s geformuleerd. De eerste, suïcidaliteitsbeoordeling, wordt nu in een pilottraject bij twee organisaties getest. De EPA’s worden opgenomen in het herziene landelijke opleidingsplan en vormen daarmee een rode draad om de bekwaamheid van elke aios te toetsen.

Het einde van de KPB’s?

Overigens betekent dat niet het einde van de KPB’s binnen de psychiatrieopleiding, legt aios Branko van Hulst uit. De bekwaamheidsniveaus worden namelijk nog steeds getoetst met onder andere KPB’s, die een stuk specifieker zullen worden. Met EPA’s in het opleidingsplan wordt de beoordeling universeler, terwijl de rol van de CanMEDS-competenties kleiner wordt.

Knelpunten

In het artikel wordt ook aandacht besteedt aan de mogelijke knelpunten van (de invoering van) de EPA’s. Zo kampt de psychiatrie met bezuinigingen, een toenemende werkdruk en minder aios. Is het dan wel haalbaar om een systeem in te voeren met meer beoordelingsmomenten dan het huidige systeem? Van Hulst: ‘Dat is een van de ontelbare redenen waarom wij dit eerst met pilots testen.’ Uiteindelijk is het idee dat, wanneer het bekwaamheidsniveau eenmaal goed is getoetst en de EPA aan een aios is toegekend, de superviserend specialisten juist zullen gaan profiteren. Chatrou beaamt dit; ze denkt dat het invoeren van EPA’s vooral een verbetering en individualisering van de opleiding zal opleveren, en uiteindelijk niet meer tijd gaat kosten. Haar ervaring is dat nu bij elke stagewissel de superviserend specialist moet aftasten wat het bekwaamheidsniveau van de aios is; dat hoeft dus straks niet meer.