Overgangsregeling Britse specialistendiploma’s van kracht

18 februari 2020

RGS maakt bekend dat een overgangsfase in werking is getreden voor specialistendiploma’s behaald in het Verenigd Koninkrijk (VK). Na instemming van het Europees Parlement met het Brexit-akkoord geldt voor artsen en specialisten in de periode 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020, dat EU-regels en wetten voor het VK van kracht blijven. Hierdoor blijft automatische erkenning van diploma’s in deze periode in stand. 

Bovendien is bepaald dat erkenningen van buitenlandse diploma’s die vóór het einde van de overgangsperiode zijn afgegeven ook na afloop van die overgangsperiode in stand blijven. Als zowel het VK als de EU dit willen, kan de overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de RGS