Perifere ziekenhuizen willen opleidingen niet kwijt

25 juli 2017

De daling van het aantal aios leidt tot bezorgdheid in de perifere ziekenhuizen. Blijft een goed opleidingsklimaat ook in de kleinere ziekenhuizen gegarandeerd? Discours, het magazine van de OOR van het AMC, sprak hierover met RvB-lid Ruurd Jan Roorda van het Tergooi ziekenhuis en opleider Neriman Bayram van het Zaans Medisch Centrum.

Het Capaciteitsorgaan verwacht voor 2020 een daling van het aantal aios met tien procent ten opzichte van 2016. Voor een middelgroot ziekenhuis als het Tergooi, zou dit kunnen betekenen dat er op den duur opleidingen in de gevarenzone komen. “Dan kun je voor bepaalde specialismen onder de grens raken die een goed opleidingsklimaat garandeert, met als gevolg dat de instroom van aios daar helemaal stokt. In zo’n negatieve spiraal wil je niet verzeild raken” aldus Roorda. Hij pleit daarom voor duidelijke afspraken tussen de ziekenhuizen in de regio: “We zouden gezamenlijk kunnen vaststellen: er is steeds minder te verdelen, maar ook de kleinere ziekenhuizen moeten hun opleiding op peil kunnen houden. Dus we spreken af: als het aantal aios bij deze of gene opleiding onder de kritische grens driegt te raken, komen we er niet verder aan. Ook al komt er dan misschien wat meer pijn te liggen bij de grotere instituten”.

Kritische grens

Gynaecoloog en opleider Bayram beaamt dat je de basis van veel medisch specialistische vakken juist goed in de periferie aan kan leren. Zij ziet weinig heil in het vaststellen van een kritische grens voor het aantal aios: “Waar wil je die op baseren? De opleidingskwaliteit kunnen we prima op peil houden door goed te blijven samenwerken en overleggen met de grotere ziekenhuizen en umc’s. Net als nu eigenlijk.”