Praktische handvatten voor Medisch Leiderschap

09 februari 2017

In 2025 levert een medisch specialist niet alleen de beste zorg, aansluitend bij de persoonlijke situatie van iedere patiënt; hij neemt ook zijn verantwoordelijkheid op terreinen als samenwerking, innovatie, preventie en doelmatigheid. Dat zijn slechts een aantal van de rollen die beschreven staan in het visiedocument Medisch Specialist 2025. Maar hoe bereid je aios hierop voor? Het rapport ‘Medisch Leiderschap in de medische vervolgopleiding’ biedt een helpende hand.

Hoewel het nut van medisch leiderschap voor de meeste medisch specialisten inmiddels wel duidelijk is, laat de vertaling naar de dagelijkse praktijk van opleiden soms nog te wensen over. Want wat verstaan we precies onder medisch leiderschap? En hoe maak je dit concreet en toetsbaar?

Daarom is vanuit de Raad Opleiding van de Federatie een handreiking ontwikkeld om medisch leiderschap te verankeren in de medische vervolgopleiding. Op een zo concreet, praktische en laagdrempelig mogelijke manier.

Tips en voorbeelden

In de dagelijkse praktijk kunnen aios op allerlei manieren hun medisch leiderschap ontwikkelen en tonen. Zo kunnen ze een overdracht leiden, conflicten rond dienstroostering voorkomen of oplossen, of bijvoorbeeld de leiding nemen bij het actualiseren van het EPD. Het rapport ‘Medisch Leiderschap in de medische vervolgopleiding’ beschrijft vier basiscompetenties medisch leiderschap, waarvan we vinden dat iedere medisch specialist ze moet beheersen. Bij iedere competentie staan mogelijke activiteiten, bijbehorende leerdoelen en een overzicht van ondersteunend opleidingsmateriaal. Daarnaast geeft het rapport praktische tips en voorbeelden waarmee aios tijdens alledaagse activiteiten op de werkvloer hun vaardigheden op dit vlak kunnen verbeteren.

Training voor opleiders

Medisch Leiderschap leer je in de dagelijkse praktijk. Opleiders spelen hierbij een essentiële rol. Om hen hierbij te ondersteunen, ontwikkelt de Federatie samen met de Academie voor Medisch Specialisten en Better Future een training voor opleiders. Om u een idee te geven over de inhoud en het nut van deze training, worden de komende periode op diverse plekken inspirerende kennismakingsessies georganiseerd. Heeft u interesse in zo’n sessie? Of wilt u de training Medisch Leiderschap voor opleiders volgen? Neem dan contact op met Jolande Verhulst (jolande.verhulst@academiems.nl) of Salmaan Sana (salmaan@better-future.com).