Project RIO gaat in afgeslankte vorm verder

22 december 2016

De afgelopen twee jaar heeft het Federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO) een breed aanbod aan ondersteuningsmateriaal ontwikkeld, waarmee opleiders, aios en andere betrokkenen de individualisering van de opleidingsduur in de dagelijkse praktijk handen en voeten kunnen geven. Ook is er praktische ondersteuning geboden in de vorm van invitationals, workshops, masterclasses en allerlei andere bijeenkomsten.

Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo zullen het komend jaar veel concilia een nieuw opleidingsplan met EPA’s opleveren. COC’s en ROC’s nemen initiatieven om het lokale en regionale opleidingsklimaat ‘individualiseringsproof’ te maken. Samen met opleiders, aios en bestuurders worden oplossingen gezocht én gevonden voor de verminderde beschikbaarheid van aios tijdens de diensten. Ervaringen worden gedeeld en de gemiddelde opleidingsduur is gedaald. Het individueel opleiden heeft duidelijk zijn weg gevonden heeft naar de dagelijkse praktijk!

Nieuwe masterclasses

In 2017 zet het project Individualisering Opleidingsduur haar werk in afgeslankte vorm voort. Verschillende concilia worden verder ondersteund bij de implementatie van hun nieuwe opleidingsplan en het bekwaam verklaren in de praktijk. Ook organiseren we diverse bijeenkomsten, waaronder:

  • Uitgebreide Masterclass Bedrijfsvoering op 16 februari en 21 maart 

  • Masterclass Bedrijfsvoering voor opleiders op 7 maart en 4 april

  • Netwerkbijeenkomsten voor onderwijskundigen op 6 juni, 3 oktober

  • Masterclass onderwijskundigen op 7 maart

 

Zo hebben we er alle vertrouwen in dat de opleidingsduur in 2018 op verantwoorde wijze gemiddeld 3 maanden korter zal zijn.