Raamplan Artsopleiding 2020 gepubliceerd

17 juni 2020

De Nederlandse geneeskundeopleidingen ambiëren het medisch onderwijs toekomstbestendig te maken met het vernieuwde raamplan voor de artsopleiding. Het nieuwe raamplan richt zich op de vraag; ‘wat zijn de belangrijkste competenties die een arts anno 2025 moet hebben?’

Hein Brackel, bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten: ‘Samen met de KNMG hebben wij constructief mee kunnen denken. Het nieuwe Raamplan Artsopleiding 2020 voorziet in een nog betere aansluiting op de medisch-specialistische vervolgopleidingen. De focus ligt veel meer op interprofessioneel leren werken en sluit beter aan bij veranderingen in de maatschappij waarbij medisch leiderschap van een arts gevraagd wordt.’ Aldus Brackel. ‘Thema’s zoals de juiste zorg op de juiste plek, preventie, samen beslissen en technologische innovaties worden nu niet alleen opgenomen in de medisch-specialistische vervolgopleidingen, maar komen hiermee nu ook al aan bod in een van de geneeskundige opleidingen.’

In het Raamplan Artsopleiding 2020 staan de eindkwalificaties van de Nederlandse geneeskundeopleidingen beschreven en vervangt de huidige versie die uit 2019 stamt. Het nieuwe raamplan vormt de basis waarop de geneeskundeopleidingen hun curriculum zelf kunnen vormgeven. Opdrachtgever van het raamplan was de Nederlandse Vereniging van Universitair Medische Centra (NFU). Onder leiding van Roland Laan, hoogleraar ontwikkeling medisch onderwijs aan het Radboudumc ging een vaste projectgroep in januari 2019 aan de slag. Hierin nam KNMG voorzitter Rene Héman plaats namens alle federatiepartners van de KNMG. 

‘Het raamplan is voor langere tijd vastgesteld, maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen,’ zegt Héman hierover op de KNMG website. ‘De ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij gaan snel. Daarom is het belangrijk dat we monitoren hoe de eindtermen in de opleidingen worden geïmplementeerd. Wij adviseren om het raamplan te behandelen als een dynamisch en adaptief instrument, dat de geneeskundeopleidingen ondersteunt bij het inspelen op continue veranderingen in zorg en samenleving. Zo worden artsen daadwerkelijk opgeleid voor de toekomst.’ De Federatie sluit zich bij dit advies aan.

Bekijk het Raamplan Artsopleiding 2020