Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie gestart

03 december 2018

Artsen in opleiding tot neuroloog kunnen sinds kort hun opleiding volgen binnen het Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam (RONA). In dit netwerk werken drie neurologie-opleidingen met een volledige erkenning (Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, en OLVG), samen met drie klinieken met een erkenning voor een deel van de opleiding, namelijk Flevoziekenhuis, Spaarne Gasthuis en Noordwest Ziekenhuisgroep. Door deze samenwerking krijgen aios te maken met veel verschillende ziektebeelden en kunnen ze zich profileren op een groot aantal thema’s.

Alle deelnemende instellingen binnen RONA werken vanuit één regionaal opleidingsplan. Dit houdt in dat iedereen werkt volgens de binnen RONA geformuleerde uitgangspunten en stagebeschrijvingen. Op basis van hiervan gaat RONA de opleiding voor de meer dan 70 aios regionaal plannen.

De Federatie Medisch Specialisten heeft, via onderwijskundige Auk Dijkstra, ondersteund bij zowel het schrijven van het regionaal opleidingsplan als het selecteren van aanbieders voor de regionale planningstool. Het ontwikkelde Programma van eisen voor het inrichten van een digitaal planningsysteem wordt binnenkort via deze website gepubliceerd. Ook geven opleiders neurologie Henk Berendse (VUmc), Ivo Roos (AMC), Henry Weinstein (OLVG-west), Marijke Eurelings (Spaarne Gasthuis) en Auk Dijkstra een symposium over regionaal opleiden op het MMV-congres.