Regionaal plannen van de opleiding: het wiel is al uitgevonden!

31 januari 2019

Steeds meer specialismen overwegen om (meer) regionaal op te leiden. Een logische keus: regionaal opleiden maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de beschikbare opleidingscapaciteit in de regio en de verschillende stagemogelijkheden die de ziekenhuizen in een regio bieden op basis van de expertise die daar in huis is. Zo bied je aios enerzijds een brede basis met exposure binnen het hele vakgebied, terwijl je tegelijkertijd de individuele ontwikkeling van vaardigheden en competenties faciliteert en stimuleert. Maar de planning hiervan schrikt veel mensen af. Want hoe zorg je ervoor dat de hele groep aios in een opleidingscluster gebruik kan maken van die mogelijkheden, zonder dat er gaten vallen in roosters en individuele opleidingsschema’s? Het nieuwe format voor een Programma van Eisen helpt bij het maken van een regionaal planningssysteem.

Eind vorig jaar is het Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam (RONA) van start gegaan. Zes samenwerkende opleidingsinstellingen hebben een regionaal opleidingsplan ontwikkeld. RONA heeft ook de uitdaging opgepakt om opleidingsonderdelen, stages en individuele opleidingsambities van meer dan 70 aios in de regio te plannen. Hiervoor hebben ze een digitaal planningssysteem ontwikkeld waar alle betrokkenen gebruik van zullen maken: opleiders, aios en ondersteuners.

Format voor alle medische vervolgopleidingen

Omdat een digitaal planningssysteem voor iedere vervolgopleiding nuttig kan zijn, hebben we de eisen die RONA stelt aan haar planningssysteem omgezet naar een format voor alle medische vervolgopleidingen. Zo hoeven andere regio’s en opleidingen het wiel niet meer uit te vinden.

Dit document biedt samenwerkende opleiders in de medisch-specialistische vervolgopleidingen een leidraad om hun wensen, eisen en prioriteiten voor een gezamenlijke planningsoplossing te beschrijven. Het format is zo opgesteld dat deze kan worden ingekleurd met lokale en regionale eisen ten aanzien van gewenste functionaliteiten. Een opleidingscluster kan aan de hand van het PvE de opdracht tot ontwikkeling en/of aanbieding van een planningsprogramma bij leveranciers aanbesteden. Leveranciers kunnen vervolgens puntsgewijs aangeven hoe hun aanbod zich verhoudt tot het PvE. Door scores aan de eisen en wensen te koppelen, is het mogelijk de oplossingen van leveranciers met elkaar te vergelijken. Daarmee is de kans groter dat het uiteindelijke product naar tevredenheid van de gebruikers functioneert, voor een passende prijs.