Samenwerking als sleutel voor toekomstgericht opleiden

12 december 2016

‘Kijk over de muren van jouw vakgebied heen en zoek de samenwerking. Want alleen zo kunnen we de aios van nu optimaal voorbereiden op hun vak van straks’. Dat was de centrale boodschap van het MMV-congres 2016: Opleiden is vooruitzien, dat de Federatie afgelopen vrijdag organiseerde.

In een volle zaal – het congres was volledig uitverkocht- bogen opleiders, aios, opleidingsondersteuners en andere betrokkenen zich over de vraag wat de veranderingen in de zorg betekenen voor de medische vervolgopleidingen. Want dat er veel verandert, dat is wel duidelijk.  Technologische vooruitgang, netwerkgeneeskunde, Samen Beslissen, doelmatigheid, medisch leiderschap, meer samenwerking met de eerstelijns zorg… het zijn slechts een aantal van de ontwikkelingen waar aios tijdens de opleiding op voorbereid moeten worden.

Breek de verzuiling af

In het filmpje waarmee het congres opende deed opleider gynaecologie Jan van Lith een duidelijke oproep om de verzuiling van de specialismen af te breken en meer multidisciplinair samen te werken. Die oproep kwam gedurende het congres op meerdere momenten terug. Organisatieadviseur Marieke Grondstra brak een lans voor een betere samenwerking tussen de verschillende generaties. Lucien Engelen liet zien hoe technologische ontwikkelen de maatschappij en de zorg gaan veranderen. Dit heeft directe consequenties voor de samenwerking tussen arts en patiënt. Zo verwacht Engelen dat patiënten steeds meer zelf hun gezondheid in de gaten gaan houden en die informatie gaan delen met hun arts, in plaats van andersom.

Aan de slag

Als we weten dat in de zorg van de toekomst meer samengewerkt moet worden, hoe gaan we de aios daar dan beter op voorbereiden? Ook dat was een vraag waar de aanwezigen praktisch mee aan de slag gingen tijdens het congres. Bijvoorbeeld in de workshops ‘Leren samenwerken tussen de eerste en tweede lijn’ en ‘Opleiden voor medisch leiderschap’ en de symposia ‘Opleiden voor de toekomst’ en ‘Meer samen + samen meer = beter opleiden?!’  

Jaarlijks congres

Het is voor het eerst dat de Federatie het MMV-congres organiseert. Voorheen was de organisatie in handen van het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen. Toen dit project eind 2015 stopte, heeft de Federatie het stokje overgenomen. Ook volgend jaar staat er weer een Congres Medische Vervolgopleidingen gepland en wel op woensdag 13 december.

 

Presentaties en foto's

De presentaties van het MMV-congres zijn te vinden bij het ondersteuningsmateriaal.