Sportartsworden.nl: alles over de opleiding tot sportarts

26 april 2018

Om studenten geneeskunde en basisartsen te enthousiasmeren voor het vak sportgeneeskunde heeft de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) deze week de website www.sportartsworden.nl gelanceerd..

Sportgeneeskunde is het geneeskundig specialisme dat zich richt op het herstellen, waarborgen en bevorderen van de gezondheid van (potentiële) deelnemers aan sport en sportieve activiteiten. Ook richt het zich op het herstellen, waarborgen en bevorderen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen door middel van sport en bewegen (excercise = medicine). Bij beiden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de sportspecifieke belasting en belastbaarheid.

Om sportarts te kunnen worden dien je eerst de basisstudie geneeskunde te hebben afgerond. Daarna volgt een vierjarige medische vervolgopleiding Sportgeneeskunde.

Het werk van de sportarts bestaat o.a. uit: 

  • diagnosticeren en behandelen van problematiek en/of blessures van het bewegingsapparaat die door sport en bewegen zijn ontstaan of zich daarbij manifesteren;
  • casemanaging en/of consulentschap in de zorgketen voor de chronisch zieke patiënt
  • het verrichten van (preventieve) sportmedische onderzoeken;
  • sportmedische begeleiding van teams en individuele sporters.

Als sportarts kun je aan de slag in een sportmedische instelling (SMI) zoals een SportMedisch Adviescentrum (SMA) of een SportGeneeskundige Afdeling (SGA) in een ziekenhuis, maar ook bij sportbonden en professionele (top)sportclubs.

Website

Op sportartsworden.nl lees je meer over het werk als sportarts en over de opleiding die je hiervoor kan volgen. De website is een initiatief van de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS). De SBOS regelt alle organisatorische zaken met betrekking tot het opleiden van aios-Sportgeneeskunde en zorgt voor de werving van sollicitanten voor de opleiding tot sportarts en het uitvoeren van de sollicitatieprocedure.