Themanummer over opleiden binnen de Urologie

26 januari 2017

Het Tijdschrift voor Urologie heeft in december 2016 een themanummer uitgebracht over opleiden. Er wordt in dit nummer onder andere antwoord geven op deze vragen: hoe bereiken professionals de komende vijf jaar het optimale niveau en hoe houden ze dat niveau vast? Welke trainingen en toetsen in de urologie zijn daartoe nodig? Wat van het huidige trainingsaanbod moet nog aangescherpt, uitgediept en aangevuld worden? Hoe gaat de opleiding tot uroloog er precies uitzien?

Ook informatie over video-analyse, toetsing, EPA’s, patiëntveiligheid, de visie van het Concilium en de toekomst van de opleiding komen aan bod.