Toetsen in de vervolgopleiding: kwantiteit of kwaliteit?

26 januari 2017

Uit een onderzoek van Vendeloo en coauteurs blijkt dat praktijktoetsen (zoals KPB’s en CAT’s) van aios onvoldoende geregistreerd zijn binnen de opleiding orthopedie. Van de bijna 200 aios die in de periode 2012-2015 de opleiding hebben voltooid, zijn maar van gemiddeld een derde van deze aios de in het opleidingsplan voorgeschreven toetsen geregistreerd in het portfolio. Het vermoeden is dat dit ook speelt binnen andere medisch specialistische opleidingen.

Opleider Heelkunde, Jaap Hamming reageert op dit onderzoek met een bevestiging dat dit beeld in andere opleidingen niet veel anders is en dat dit een punt van aandacht is. De afgelopen jaren is er volgens Jaap Hamming “te veel aandacht besteed aan de aantallen toets verslagen en veel te weinig aan de kwaliteit van het feedbackgesprek”. Hij pleit voor meer aandacht voor het gesprek tussen aios en supervisor en minder administratieve last in het portfolio.