Training medisch leiderschap voor opleiders: Eruit halen wat erin zit

12 juni 2017

De term Medisch Leiderschap heeft inmiddels definitief zijn weg gevonden in de dagelijkse praktijk van medisch specialisten. Dat betekent dat medisch leiderschap ook een vast element wordt van de opleiding tot medisch specialist. Maar hoe begeleid je aios daar in de dagelijkse praktijk bij? Neuroloog Marijke Eurelings van het Spaarne Gasthuis organiseerde samen met de Federatie een inspiratiesessie in het Spaarne Gasthuis voor (plaatsvervangend) opleiders en aios als opwarmer voor de training Medisch leiderschap voor opleiders. In het magazine De Medisch Specialist vertelt zij daarover: ‘In de opleiding verandert nu zoveel dat opleiders nieuwe vaardigheden nodig hebben om aios goed te ondersteunen. Toen ik hoorde dat de Federatie bezig was met een inspiratiesessie voor opleiders, had ik direct interesse om die in ons ziekenhuis te organiseren.’

Volgens Eurlings wordt er tegenwoordig veel van opleiders gevraagd: ‘Je moet je veel meer bewust zijn van wie je zelf bent, wat je kunt doen en geven op het gebied van sturing en feedback – en wat niet. Vaak is frontline leiderschap – zoals een mdo voorzitten of patiënten presenteren – geen probleem, maar als degene die je opleidt een heel ander profiel wil ontwikkelen dan jij, moet je je durven afvragen wat je beter kunt overlaten aan een collega. Leiding geven en nemen kan alleen als je je leiderschapskwaliteiten kent en ontwikkelt. Daarom is een training medisch leiderschap voor opleiders ook zo hard nodig.’

Spiegel

Volgens Marijke Eurelings gaf de inspiratiesessie die ze samen met de Federatie organiseerde, de deelnemers de mogelijkheid om op de hoogte te raken, geïnspireerd te worden en te ontdekken wat de training kan brengen. ‘Mensen hielden elkaar echt een spiegel voor. Ik denk dat iedere deelnemer – van aios tot opleider met twintig jaar ervaring – door zo’n inspiratiesessie kan groeien in zijn functioneren.

Aan de slag met Medisch Leiderschap?

Het rapport Medisch Leiderschap in de medische vervolgopleiding beschrijft vier basiscompetenties medisch leiderschap. Daarnaast geeft het rapport praktische tips en voorbeelden voor de werkvloer.

Wil je de training ‘Medisch Leiderschap voor opleiders’ volgen, die de Federatie samen met de Academie voor Medisch Specialisten en Better Future organiseert? Of wil je via een inspiratiesessie in jouw ziekenhuis meer zicht krijgen op de inhoud en het nut van deze training? Neem dan contact op met Janwillem van den Berg via j.vandenberg@demedischspecialist.nl.