Van RIO naar TOKIO

12 maart 2019

Na het succesvolle project Individualisering Opleidingsduur (RIO) start de Federatie Medisch Specialisten binnenkort met project TOKIO: TOekomstgericht Kostenverantwoord Interprofessioneel Opleiden. Het voorbereiden van aios op netwerkgeneeskunde staat in dit project centraal. Om straks interdisciplinair en interprofessioneel te kunnen werken, is het cruciaal dat aios al tijdens de opleiding leren om met andere zorgprofessionals een netwerk rond de patiënt te vormen.

De medisch-specialistische vervolgopleidingen leiden aios op om in de nabije toekomst kwalitatief hoogstaande zorg te leveren. Enerzijds sluiten we daarbij zo goed mogelijk aan bij de snelle veranderingen in de zorg, anderzijds stimuleren we deze ontwikkelingen ook via de opleidingen. Via project TOKIO kunnen we samen werken aan de zorg van de toekomst en de thema’s die hierbinnen een rol spelen.

Project TOKIO zal vier jaar duren en heeft drie hoofddoelen:

  • Het ontwikkelen en implementeren van vormen van interprofessioneel opleiden in de 30 medisch-specialistische opleidingen,
  • Thema’s die een belangrijke rol spelen in de zorg van de toekomst, zoals Technologische Innovatie en e-health, Samen Beslissen en Juiste Zorg op de Juiste Plek, inbedden in de opleidingen,
  • De wetenschappelijke verenigingen faciliteren in het structureel ‘voorop gaan in vernieuwing’ van de medische vervolgopleidingen.

Denk mee!

Bij interprofessioneel opleiden hoort interprofessioneel samenwerken: opleiders, aios en andere betrokkenen bij de opleiding zijn van harte uitgenodigd om mee te denken in dit project. Wil jij  binnen dit project jouw kennis en ervaring delen? Mail ons dan via opleiding@demedischspecialist.nl.