Vanaf 1 juli bijeenkomsten tot 100 personen

22 juni 2020

Vanaf 1 juli wordt het aantal personen dat bijeen mag komen in publiek toegankelijke locaties uitgebreid van 30 tot 100, exclusief personeel. De nog altijd geldende maatregelen van 1,5 meter afstand, geen handen schudden en regelmatig handen wassen moeten daarbij in acht worden genomen. De Federatie volgt deze richtlijnen van de rijksoverheid voor de organisatie van bijeenkomsten.

Medisch specialisten wordt aangeraden navraag te doen in hun eigen ziekenhuis of instelling omdat het beleid lokaal kan verschillen. Het advies van de Federatie aan medisch specialisten van 10 maart j.l. komt hierbij te vervallen.