Veel aandacht voor aios en doelmatigheid

22 december 2017

Wouter Bos stelde het vorige week al tijdens zijn ontbijtsessie voor aios op het MMV-congres: “We leven in een tijd waarin we scherpe keuzes moeten maken om de zorg betaalbaar te houden. De vraag wie die lastige keuzes moet maken, is er een die een steeds grotere rol gaat spelen in jullie werk. Blijf dus oog houden voor dit soort maatschappelijke thema’s en zorg dat hier in de opleiding al aandacht aan besteed wordt." Niet gek dus dat er op verschillende plekken binnen de medische vervolgopleidingen aandacht besteed wordt aan het onderwerp Doelmatigheid. Hieronder in vogelvlucht een aantal initiatieven die de afgelopen week voorbij kwamen.

Aios doelmatigheidsprijs OOR Leiden

OOR Leiden heeft een doelmatigheidsprijs in het leven geroepen voor aios die zich bezig houden met doelmatigheid en het maken van verstandige keuzes binnen de zorg. Kun jij wat steun gebruiken bij het opstarten van een project hierover? Of heb jij een goed idee hoe doelmatigheid in de medische vervolgopleiding geïmplementeerd kan worden? Dan kun je tot maandag 8 januari 2018 je initiatief indienen en maak je kans op een geldprijs van 2.500 euro (te besteden aan het initiatief).

Symposium Doelmatigheid van zorg

Op woensdag 18 april 2018 organiseren het Bewustzijnsproject en OOR Leiden het Symposium Doelmatigheid van Zorg. Dit sympoisum is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de medische vervolgopleidingen.

Enquête doelmatigheid OOR Noord- en Oost-Nederland

De voorzitters van de COC’s in de OOR Noord- en Oost-Nederland gaan meewerken aan een enquête die de Universiteit van Maastricht uitzet in het kader van het Bewustzijnsproject. Via deze enquête wil men onder andere in kaart brengen hoe aios, opleiders en anderen aankijken tegen doelmatige zorg in het algemeen en hoe men denkt over het opnemen van dit extra thema in de huidige opleidingsprogramma’s.

Online course 'Kennis van Zorgkosten'

Vanuit het Bewustzijnsproject is een online course 'Kennis van Zorgkosten' ontwikkeld. Deze is gericht op aios, maar ook interessant voor opleiders, anios en studenten geneeskunde. Er wordt onder andere ingegaan op hoe de financiering van de zorg in Nederland geregeld is, hoe de geldstromen in een ziekenhuis lopen en hoe je kostenafwegingen een rol laat spelen in jouw zorgverlening. De online course duurt 4 weken en start op 5 februari 2018.