Veel interesse voor masterclasses bedrijfsvoering

01 december 2016

In november heeft het Federatieproject Individualisering Opleidingsduur (RIO) twee masterclasses gegeven over de gevolgen van de individualisering van de opleidingsduur voor de bedrijfsvoering. De eerste masterclass was gericht op ziekenhuizenmedewerkers met een bedrijfskundige affiniteit. Deze groep bestond uit adviseurs, zorgmanagers, controllers, leerhuismanagers en MSB directeuren. De tweede masterclass was korter en speciaal gericht op opleiders. Beide masterclasses waren druk bezocht met in totaal bijna 100 deelnemers.

Tijdens beide masterclasses werd aandacht besteed aan het Opleidingsakkoord, individualisering versus verkorting en de effecten hiervan op de bedrijfsvoering, taakherschikking, kostprijs van opleiden en herinrichting van de organisatie. Met de kennis die de deelnemers hier opdeden kunnen ze de effecten van individualisering en een verminderde instroom van aios beter analyseren en bijsturen. Op deze manier kunnen mogelijke negatieve gevolgen van de individualisering op de bedrijfsvoering van het ziekenhuis geminimaliseerd worden.

Praktische online tool

Begin 2017 zal vanuit project RIO een online tool beschikbaar gesteld worden, waarmee ziekenhuizen en afdelingen hun diensten zo in kunnen vullen, dat ze (ondanks de verminderde inzet van aios) nog steeds kwalitatief goede zorg kunnen leveren. Ook blijft RIO zich de komende tijd inzetten om duidelijk te maken hoe groot de effecten zijn die individualisering op korte en lange termijn zal hebben op de bedrijfsvoering van afdelingen en ziekenhuizen.

Ook een masterclass volgen?

Project RIO zal in 2017 nog een masterclass organiseren over dit onderwerp. Informatie hierover volgt. Als je hieraan deel wilt nemen, kun je dit aangeven bij Maud Oomen (m.oomen@demedischspecialist.nl). Voor vragen kun je terecht bij Lotte Rijksen, deelprojectleider bedrijfsvoering en incentives (l.rijksen@demedischspecialist.nl).

De presentatie en het verslag van de masterclass van 3 november zijn te vinden bij het ondersteuningsmateriaal.