Verdeling opleidingsplaatsen aios baart De Jonge Specialist zorgen

09 juli 2018

De Jonge Specialist heeft bezwaren tegen de manier waarop stichting BOLS gekomen is tot de recente toewijzing over de acht opleidingsregio’s van opleidingsplaatsen van aios. De beroepsvereniging van aiossen vindt dat de verdeling ‘niet genomen is in het belang van de kwaliteit van de opleiding’.

 In een interview in Medisch Contact stelt DJS-voorzitter Marjolein Kremers: ‘Wij zijn bezorgd dat door de huidige samenstelling van het BOLS vooral de stem van de managers en beleidsmakers impact heeft op de verdeling van de opleidingsplaatsen in 2019 en hiermee bedrijfsmatige argumenten zegevieren boven inhoudelijke argumenten’.