Verenigingen delen ervaringen met implementatie opleidingsplan

27 maart 2018

Op 22 maart organiseerde de Federatie Medisch Specialisten de kennisdelingsbijeenkomst ‘Implementatie opleidingsplannen en e-portfolio’. Tijdens deze middag deelden vijf wetenschappelijke verenigingen hun ervaringen met een zaal vol opleiders en aios van diverse wetenschappelijke verenigingen en met onderwijskundigen die de implementatie van landelijke/regionale opleidingsplannen in de ziekenhuizen gaan ondersteunen.

De volgende opleiders presenteerden hun ervaringen:

  • Alieke Vonk over pilot EPA’s en aanpassing portfolio in de medische microbiologie
  • Bart Burger over de roadshow orthopedie
  • Reinoud Gemke over de brede implementatie aanpak van de kindergeneeeskunde
  • Henk Berendse over de regionalisering uitgewerkt in Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam (RONA)
  • Götz Wietasch over de aanpak aanbestedingstraject Portfolio Anesthesiologie

EPA's vooraf toetsen

Uit de verschillende presentaties werd duidelijk dat er veel van elkaar geleerd kan worden. Zo is er aandacht nodig is voor de implementatie van de nieuwe opleidingsplannen, om het werken met EPA’s in de praktijk soepel te laten verlopen. Veel wetenschappelijke verenigingen toetsen eerst de gemaakte EPA’s door middel van een pilot, voordat het opleidingsplan wordt ingediend. Ook wordt er aandacht besteed aan het lokaal invullen van het bekwaam verklaren van aios door middel van ‘Oordeel van de Opleidingsgroep’ (OOG). Vanuit de kindergeneeskunde is een filmpje gemaakt over de ervaringen met bekwaam verklaren. Daarnaast wordt regionale samenwerking steeds belangrijker omdat aios in steeds meer instellingen worden opgeleid. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden.

Stel eisen aan portfolio

Tot slot werd door alle verenigingen onderstreept dat een aangepast portfolio een randvoorwaarde is voor succesvolle implementatie van een nieuw opleidingsplan. De wetenschappelijke verenigingen die dit traject al doorlopen hebben gaven als advies mee om je vooral als klant op te stellen: bepaal vooraf wat voor jouw vereniging belangrijk is, in plaats van uit te gaan van het aanbod van de leverancier. De eerder ontwikkelde ‘Handreiking e-portfolio’ helpt bij het maken van een programma van eisen.