‘Verkorten nu nog makkelijker in mijnRGS’

19 juni 2017

Op 14 juni heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) verbeteringen doorgevoerd in MijnRGS voor het proces Opleidingen. Deze verbeteringen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Gebruikersgroep MijnRGS, waar de Federatie Medisch Specialisten, aios, opleiders, ondersteuners en instellingscoördinatoren onderdeel van uitmaken.

Het gaat in totaal om acht verbeteringen in MijnRGS, het systeem waarin aios en opleiders online hun opleidingszaken kunnen regelen. Drie van deze verbeteringen zijn van belang voor het registreren en inzichtelijker maken van verkorting van de opleidingsduur:

1. Verkortingen inzichtelijk

Vanaf nu kunnen opleiders, ondersteuners en instellingscoördinatoren verkortingen direct in MijnRGS inzien als zij op ‘Inzien schema’ klikken. Aios zien hun verkortingen direct terug in het tabblad Mijn Opleiding. Voorheen zagen zij daar alleen hun actuele opleidingsschema, nu staan daar de verkortingen ook bij.

2. Verkortingen in decimalen

Het is nu mogelijk om in MijnRGS een verkorting van een opleiding(sonderdeel) op te geven tot één decimaal achter de komma.

3. Geplande einddatum en onbestede maanden

Bij een aanvraag voor nieuwe opleiding of wijziging van een opleiding toont MijnRGS nu de geplande einddatum en de hoeveelheid maanden die nog ingevuld moet worden. De geplande einddatum is gebaseerd op de restende duur van de opleiding, die met deeltijdfactor 100% wordt ingevuld. De geplande einddatum kan een paar dagen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen. De onbestede maanden kunnen helpen met het bepalen van de exacte verkorting aan het einde van de opleiding.