Video Jaap Hamming over patiëntveiligheid

27 maart 2017

‘Patiëntveiligheid is niet simpelweg het opsporen en voorkomen van fouten. Als je alleen maar focust op calamiteiten en incidenten en die door middel van systemen probeert te voorkomen, ben je op verkeerde weg. We moeten veel meer gebruik maken van de veerkracht van aios en opleiders en onze gedeelde motivatie om onze patiënten de best mogelijke zorg te leveren.’ Dat was het pleidooi van Jaap Hamming tijdens het congres Medisch Specialist 2025. Van zijn toespraak is een video gemaakt, die vanaf nu beschikbaar is.

Jaap Hamming is opleider Heelkunde en voorzitter van de werkgroep Patiëntveiligheid van de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten. In zijn toespraak gaat hij uitgebreid in op de cultuuromslag die nodig is om aios op te leiden in patiëntveiligheid. Hoe geef je elkaar feedback? Hoe zorg je dat de sfeer zodanig is dat dat op een opbouwende manier gaat? Hoe kunnen we beter leren van calamiteiten? En deel je deze leerervaringen met anderen? Daarbij deelt hij ook zijn eigen ervaringen in het team vaatchirurgie waar hij werkzaam is.

Toolkit patiëntveiligheid

Vanuit de werkgroep Patiëntveiligheid wordt op dit moment een toolkit voor opleiders ontwikkeld. Die toolkit wordt vanaf de zomer toegankelijk gemaakt via deze website. Ook deze video-opname zal deel uitmaken van de toolkit.

Medisch Specialist 2025

Het congres Medisch Specialist 2025 vond op 14 maart 2017 plaats in Den Bosch. Tijdens dit congres presenteerde de Federatie haar toekomstvisie: in 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld. Naast een aantal plenaire sessies volgden de deelnemers workshops over onder andere innovatie in de zorg, netwerkgeneeskunde, patiëntveiligheid, de art-patiënt relatie, preventie en ‘professional performance’.