Wetenschappelijke verenigingen zetten online onderwijs succesvol in

06 juli 2020

Het onderwijs stond voor veel aios stil tijdens de COVID-crisis. Om aios toch de mogelijkheid te bieden om bezig te zijn met hun vervolgopleiding, gingen wetenschappelijke verenigingen aan de slag met online onderwijs.

‘Ik had deze online-vorm beslist niet bedacht als er geen COVID-19 was geweest’, zegt Marjolein van Kalles adjunct-directeur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Zij is een van vijf personen die de Federatie Medisch Specialisten interviewde naar aanleiding van een inventarisatie over online opleiden tijdens de COVID-crisis. ‘De vorm en de locatie van ons onderwijs is al jaren zó vanzelfsprekend. Nu we deze nieuwe ervaring hebben gaan we het wellicht vaker online aanpakken’.

Ook traumachirurg Roderick Wouters, docent van de CASH-cursus Traumachirurgie voor eerstejaars aios vertelt over zijn motivatie om online onderwijs in te zetten: ‘Voor veel aios lag de opleiding door COVID-19 stil. Ze hadden weinig chirurgisch werk. Een groot deel van hen was in januari begonnen en dus pas vier maanden met de opleiding bezig. We wilden hen toch de kans geven om met hun opleiding bezig te zijn.’

Online onderwijs heeft voor- en nadelen. Volgens de geïnterviewden staan tegenover het tijd- en plaats onafhankelijk onderwijs aanbieden tegen relatief lage kosten, de vermindering van sociale interactie tijdens het onderwijs en de lange uren achter een computer. 

Lees het hele artikel ‘We hebben nog overwogen om een biefstuk op te sturen naar de online deelnemers’