Wouter Bos: “Als je in de lead wil zijn, moet je oog hebben voor de buitenwereld.”

14 december 2017

“Zorg dat je weet wat er buiten de deuren van het ziekenhuis leeft en dat je de competenties in huis hebt om met maatschappelijke dilemma’s om te gaan.” Dat was een van de adviezen die Wouter Bos gisteren aan aios gaf tijdens het MMV-congres ‘Inspireren, profileren, excelleren!’.

Wouter Bos, voorzitter Raad van Bestuur van het VUmc, vertelde tijdens zijn ontbijtsessie hoe verbaasd hij in eerste instantie was over het paradigma ‘the professional in the lead’: “Ik werd minister van Financiën terwijl ik zelf amper mijn belastingaangifte kon doen, dus het was voor mij bijzonder om in een wereld te komen, waar in leiderschapsfuncties zoveel waarde gehecht wordt aan inhoudelijke expertise. Een goede medisch specialist is niet automatisch een goede bestuurder.”

Volgens Bos brengt ‘in the lead’ willen zijn ook een verantwoordelijkheid met zich mee: “We leven in een tijd waarin we scherpe keuzes moeten maken om de zorg betaalbaar te houden. Dat gaat impact op jullie dagelijkse praktijk hebben: het raakt jou in je relatie met je patiënt. Het is ongelofelijk moeilijk om een patiënt uit te leggen dat hij om financiële redenen een bepaalde behandeling niet krijgt. De vraag wie die lastige keuzes moet maken, is er een die een steeds grotere rol gaat spelen in jullie werk. Blijf dus oog houden voor dit soort maatschappelijke thema’s en zorg dat hier in de opleiding al aandacht aan besteed wordt. Om hier ruimte voor te creëren willen we in ons ziekenhuis  toe naar een aios-onafhankelijke bedrijfsvoering.” Het VUmc maakt hierbij gebruik van het TOKIO-traject dat door de Federatie Medisch Specialisten ontwikkeld is.

Uit je comfortzone en in beweging

Het MMV-congres is het jaarlijkse congres van de Federatie Medisch Specialisten over de medische vervolgopleidingen. Dit jaar stond het congres in het teken van ‘Inspireren, profileren, excelleren!’. Dagvoorzitter Marianne ten Kate-Booij (voorzitter van de Raad Opleiding van de Federatie) gaf de aanwezigen mee dat je alleen kan excelleren, wanneer je uit je comfortzone durft te stappen en in beweging komt. Dit werd meteen in de praktijk gebracht door een haka, die door de 900 aanwezigen enthousiast meegedaan werd.

Talentgericht opleiden

In zijn pleidooi voor talentgericht opleiden rekende auteur Paul ’t Mannetje af met de mythe dat je vooral leert van je fouten: “Iedereen heeft sterke en minder sterke kanten. En natuurlijk moet je ook aandacht hebben voor de dingen waar je minder goed in bent. Maar de echte winst zit in het versterken van je talenten. Werken vanuit je sterke kanten resulteert in betere zorg, meer geneesplezier, minder incidenten en meer tevreden patiënten.”

Verder gingen huisarts en opleider Anneke Kramer, hoogleraar professional performance Kiki Lombarts en opleider gynaecologie Jan van Lith met elkaar en de zaal in gesprek over de vraag of het mogelijk is om te excelleren in generalisme.

Naast deze plenaire programmaonderdelen konden de deelnemers een keus maken uit maar liefst 35 workshops en symposia. Alle foto’s en presentaties van deze inspirerende dag zijn te vinden op deze pagina