Wouter Bos: Excelleren is keuzes maken

09 oktober 2017

Het MMV-congres start dit jaar met een ontbijtsessie voor aios onder leiding van Wouter Bos, voormalig minister van Financiën en nu voorzitter van de raad van bestuur van het VUmc. In het magazine van De Jonge Specialist vertelt hij - zonder stropdas en met een blikje cola als spraakwater- over het werken met medisch specialisten, het voordeel van politieke ervaring en hoe je volgens hem als aios kunt excelleren.

Het thema van het MMV-congres is dit jaar ‘Inspireren, profileren, excelleren!’. Voor Wouter Bos begint dit met een visie, zowel op lange als op korte termijn. Maar het belangrijkste om te excelleren, ook voor aios, is volgens hem focus. “Durf keuzes te maken. Je kunt niet overal goed in zijn. Maar vergeet niet de buitenwereld in de gaten te houden en durf je als arts te mengen in maatschappelijke medische vraagstukken. Want als de arts het niet wil doen, wie moet het dan doen?” Als voorbeeld geeft hij het vraagstuk over de toegang tot dure medicijnen. “Ik ben er erg voor dat artsen zich ook bemoeien met dat soort ongemakkelijke zaken. Vroeg of laat krijgen ze er toch wel mee te maken.”

Samen een strategie bepalen

Bos benadrukt ook het belang van teamwork. Want in een team kan iedereen met zijn eigen kwaliteiten het beste tot zijn recht komen. “Je hoeft niet alles zelf te kunnen. Profiteer van wat anderen kunnen.” aldus Bos. Daarbij ziet hij een belangrijke rol voor de van oudsher verbindende specialismen, zoals interne geneeskunde en algemene heelkunde. “Door de neiging tot steeds verdere subspecialisatie dreigt het verbindende karakter verloren te gaan. Terwijl het nodig is meerdere facetten van een probleem helder te zien om samen strategie te bepalen.”

Aandacht in opleiding voor financiën

In de opleiding van aios zou Bos graag meer aandacht zien voor de logistiek van het zorgproces, in de vorm van bestuurlijke en stelselmatige vraagstukken. Hetzelfde geldt voor onderwijs over de financiële achtergrond van het artsenvak. “Daar krijg je op een gegeven moment echt mee te maken en het helpt als je daar iets vanaf weet. Ik heb geen simpeler oplossing dan dat het gewoon een plek zou moeten krijgen in de opleiding. En als dat niet gebeurt, dan moeten aios het zelf maar organiseren. Wij werken er wel aan mee.”

Ontbijtsessie

Tijdens de ontbijtsessie op het MMV-congres vertelt Wouter Bos over zijn weg naar de top. Wat maakt iemand een goede bestuurder? En hoe weet je of jij dat in je hebt? Hij gaat in gesprek met aios over hoe zij zich nu al kunnen voorbereiden op een carrière in bestuur of management.