Ziekenhuizen aan de slag met Medisch Leiderschap

27 november 2017

Afgelopen voorjaar presenteerde de Federatie Medisch Specialisten het rapport ‘Medisch Leiderschap in de medische vervolgopleiding’. Sindsdien hebben de ontwikkelingen rondom dit onderwerp niet stil gestaan. Zo staat het programma ‘Medisch Leiderschap voor opleiders’ inmiddels in de startblokken en zijn er in diverse ziekenhuizen inspiratiesessies over medisch leiderschap gehouden. Afgelopen week gingen opleiders, aios, plaatsvervangend opleiders en leden van de opleidingsteams van het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis en het Deventer ziekenhuis tijdens zo’n inspiratiesessie aan de slag met medisch leiderschap.

In het Canisius- Wilhelmina ziekenhuis werd de bijeenkomst ingeleid door COC-voorzitter Ton Dofferhoff. Hij gaf uitleg over de basiscompetenties van medisch leiderschap (zoals beschreven in ‘Medisch Leiderschap voor opleiders’) die elke aios en daarmee elke medisch specialist zou moeten beheersen.

Medisch leiderschap begint bij persoonljk leiderschap

Onder leiding van Salmaan Sana (Program Designer/Facilitator Better Future) werd vervolgens in groepjes gesproken over persoonlijk leiderschap, dat aan de basis staan van medisch leiderschap (zie figuur). Hiervoor hadden de deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst een persoonlijkheidstest ingevuld. Ook werden praktijkvoorbeelden van medisch leiderschap gedeeld.

Opleidingsportfolio

In Deventer werd de inspiratiesessie, onder leiding van kinderarts en voorzitter van de Medische Staf Hans van der Deure, aangegrepen om het door hen opgezette programma ‘Medisch Leiderschap voor Aios’ onder de aandacht te brengen. Het opleidingsportfolio dat hiervoor ontwikkeld is, geeft aios een overzicht van de commissies, werkgroepen en activiteiten rondom medisch leiderschap binnen het Deventer ziekenhuis. Aan het einde van de inspiratiesessie hadden alle deelnemers een activiteit in het kader van medisch leiderschap voor zichzelf bedacht, waar ze mee aan de slag gaan.

Programma voor opleiders

In het verlengde van het rapport en de inspiratiesessies heeft de Federatie, samen met de Academie voor Medisch Specialisten en Better Future, een programma voor opleiders ontwikkeld, waarmee ze aios beter kunnen begeleiden richting medisch leiderschap. Dit programma zal in de tweede helft van 2018 van start gaan.

Wil je in jouw ziekenhuis ook een inspiratiesessie Medisch Leiderschap? Of heb je interesse in het programma voor opleiders? Neem dan contact op met Janwillem van den Berg via j.vandenberg@demedischspecialist.nl