Onderbreken

Afronding van je promotieonderzoek, zwangerschap of een periode van mantelzorg; soms zijn er redenen om je opleiding te ontbreken. De regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen staat het onderbreken van de opleiding toe, ongeacht de reden. Wel moet het natuurlijk te organiseren zijn met de roosters op de afdeling. Het is aan je opleider om wel of niet in te stemmen met de onderbreking.

Compenseren

Behalve vakanties geldt iedere situatie waarin je tijdelijk geen opleiding volgt als onderbreking. Duurt een onderbreking langer dan tien dagen per opleidingsjaar, dan moet je het meerdere van deze tien dagen compenseren. Oftewel: als je je opleiding voor dertig dagen onderbreekt, dan moet je twintig dagen compenseren.

Wijziging opleidingsschema

Wijzigt je Individueel Opleidingsschema door de onderbreking? Dan moet de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) deze wijziging goedkeuren. Via MijnRGS gebeurt dit automatisch, zodra je opleider een wijzigingsvoorstel van jou in het Opleidingsschema goedkeurt.