Congres Individualisering Opleidingsduur. Tot hier en nu verder!

RIO Slotcongres 5 juni 2018

Omschrijving

In de periode 2014-2018 heeft de Federatie Medisch Specialisten vanuit het project Individualisering Opleidingsduur (RIO) samen met vele opleiders, aios en andere betrokkenen, hard gewerkt om de opleidingen tot medisch specialist optimaal af te stemmen op de competenties en het ontwikkeltempo van individuele aios. Tijdens het slotcongres op 5 juni 2018 met als titel 'Individualisering Opleidingsduur. Tot hier en nu verder' kregen opleiders, aios en andere betrokkenen een podium om te laten zien wat ze gedaan hebben, waar ze tegenaan liepen en welke oplossingen zij gevonden hebben om de individualisering van de opleidingsduur optimaal in de praktijk te brengen. Dit deden zij zowel in korte pitches als in uitgebreidere werksessies.  

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de individualisering van de opleidingsduur en in het bijzonder voor opleiders, opleidingsgroepen, aios en onderwijskundigen.

Presentatie de resultaten van RIO