MMV-congres 2018: Opleiden is netwerken

Omschrijving

Op woensdag 12 december organiseerde de Federatie Medisch Specialisten het MMV-congres 2018: Opleiden is netwerken. Dit is het landelijk congres voor iedereen die betrokken is bij de medische vervolgopleidingen.

De artsen die we nu opleiden, werken straks in een wezenlijk andere setting dan nu. Netwerkgeneeskunde is de toekomst. Maar hoe bereiden we aios hierop voor?  Hoe kun je tijdens de opleiding over de muren van specialismen, clusters en opleidingsinstellingen heen kijken? Op het MMV-congres worden deze onderwerpen vanuit diverse invalshoeken belicht.

Op deze pagina zijn de presentaties van het plenaire programma, ontbijtsessies, workshops en symposia terug te vinden.

Doelgroep

Het programma was gericht op (plaatsvervangend) opleiders, leden van de opleidingsgroep en aios. Maar ook onderwijskundigen, leerhuismanagers, OOR-coördinatoren en bestuurders waren van harte welkom. Kortom: iedereen die betrokken is bij de medische vervolgopleidingen.