Nieuwe aios?

Ben je net gestart met je opleiding tot medisch specialist? Dan komt er ongetwijfeld veel op je af. Op deze website kun je informatie vinden over allerlei opleidingsgerelateerde onderwerpen. Om te voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet, hebben we op deze pagina een selectie van dingen gemaakt die je in ieder geval moet weten.

Individualisering opleidingsduur

Iedereen is anders. Elke aios heeft zijn eigen werkervaring, leerdoelen en leertempo. Sinds 2014 is het mogelijk is om jouw opleiding meer af te stemmen op jouw persoonlijke ontwikkeling, wensen en talenten. Opleiden op maat dus. In deze animatie vertellen we in een notendop hoe dit werkt. Meer informatie vind je op de pagina Individualisering Opleidingsduur.  

Sneller of korter?

Die individualisering gaat niet alleen over de inhoud van jouw vervolgopleiding, maar ook over de opleidingsduur. Deze wordt beïnvloed door:

  • De werkervaring die je eerder al opgedaan hebt, bijvoorbeeld als anios, promovendus of in een Dedicated Schakeljaar. Op basis hiervan kun je vrijstelling vragen voor bepaalde opleidingsonderdelen.
  • Het tempo waarin jij je tijdens je opleiding ontwikkelt. Als je sneller gaat dan gemiddeld, kunnen je opleider en jij besluiten dat je opleidingsduur wordt verkort. Dit noemen we versnellen.

Laat zien wat je kan

Om de opleiding optimaal af te stemmen op jouw ontwikkeling, is het van groot belang dat je aan je opleider laat zien wat je al kan en wat je nog wil leren. Daarvoor spelen de gesprekken die je met je opleider hebt een grote rol. Deze gesprekscyclus bestaat uit het introductiegesprek en voortgangsgesprekken. Voor beide gesprekken hebben we een checklist en jobaids ontwikkeld. Naast het bespreken van je voortgang, is het ook belangrijk dat je deze vastlegt. Afspraken over je individuele opleidingstraject leg je vast in het Individueel Opleidingsplan (IOP), onderdeel van je portfolio. Het portfolio is de basis voor voortgangsgesprekken tussen jou en je opleider: aan de hand van je portfolio bespreken jullie je vorderingen en bepalen jullie samen of het nodig is om de leerdoelen in het IOP bij te stellen.

In deze animatie laten we het proces van bekwaam verklaren zien:  

Wat moet je weten voordat je aan de slag gaat?

Om als aios je werk goed te kunnen doen, moet je beschikken over de juiste informatie. Alleen zo kun je goed voorbereid aan de slag. Om je hierbij te helpen heeft De Jonge Specialist de AIOS checklist ontwikkeld. Hiermee kun je eenvoudig controleren of je voldoende geïnformeerd bent om jouw functie goed uit te kunnen oefenen. De checklist laat je zien wat je moet weten over onder andere de werkprocessen, richtlijnen, regels en protocollen binnen het ziekenhuis. Daarnaast hebben ze een handige brochure voor startend aios gemaakt waarin staat wat je moet weten en waar je deze informatie kan vinden.