Nieuwe opleider?

Als kersverse opleider komt er veel op u af. Naast de competenties die u als medisch specialist heeft, wordt verwacht dat u in staat bent zowel de aios als de leden van de opleidingsgroep aan te sturen en te inspireren, beleid te maken en kennis te hebben van ontwikkelingen binnen de vervolgopleidingen. Op deze website vindt informatie over allerlei opleidingsgerelateerde onderwerpen. Om te voorkomen dat u door de bomen het bos niet meer ziet, hebben we op deze pagina een selectie van dingen gemaakt die u in ieder geval moet weten.

Individualisering opleidingsduur

Iedereen is anders. Elke aios heeft zijn eigen werkervaring, leerdoelen en leertempo. Sinds 2014 is het mogelijk is om de opleiding meer af te stemmen op de persoonlijke ontwikkeling, wensen en talenten van individuele aios. Opleiden op maat dus. In deze animatie vertellen we in een notendop hoe dit werkt. Meer informatie vindt u op de pagina Individualisering Opleidingsduur.

 

Volgen en bekwaam verklaren

Om de opleiding optimaal af te stemmen op de ontwikkeling van uw aios, is het van groot belang u zicht heeft op wat ze al kunnen en wat ze nog willen leren. De gesprekken die u met hen voert spelen daarbij een grote rol. Deze gesprekscyclus bestaat uit het introductiegesprek en voortgangsgesprekken. Voor beide gesprekken hebben we een checklist en jobaids ontwikkeld. Naast het bespreken van de voortgang van aios, is het ook belangrijk dat deze vastgelegd wordt. Afspraken over je individuele opleidingstraject legt u samen vast in het Individueel Opleidingsplan (IOP), onderdeel van het portfolio. Het portfolio is de basis voor de voortgangsgesprekken met de aios: aan de hand van je portfolio bespreekt u de vorderingen en bepaalt u samen of het nodig is om de leerdoelen in het IOP bij te stellen. In deze animatie laten we het proces van bekwaam verklaren zien:  

Lokaal opleidingsplan

Het lokaal opleidingsplan vertaalt het landelijk opleidingsplan van ieder specialisme naar de dagelijkse werkvloer. Er staat onder meer in welke onderdelen uit het landelijk opleidingsplan aios in uw opleidingsinstelling kunnen leren en hoe hun ontwikkeling wordt gevolgd en getoetst. Als opleider van uw specialisme bent u verantwoordelijk voor dit lokale opleidingsplan.

Wat wordt er van u verwacht?

Om inzicht te krijgen in de kennis en vaardigheden waarover uw collega-opleiders en u moeten beschikken kunt u gebruik maken van het competentieprofiel voor opleiders. Hierin staat beschreven dat opleiders en leden van de opleidingsgroep op moeten leiden volgens de onderstaande vier competenties:

  • de opleider is rolmodel, als medisch specialist – professional en als opleider;
  • de opleider onderwijst en coacht;
  • de opleider bewaakt de voortgang van de ontwikkeling van aios;
  • de opleider zorgt voor een effectieve opleidingssituatie.

Om te kunnen vaststellen of er in uw opleidingsgroep daadwerkelijk volgens deze vier competenties wordt opgeleid, zijn aan deze competenties indicatoren toegekend. Deze indicatoren zijn bedoeld als handvat en handreiking, als leidraad voor een PEER-review en als hulpmiddel voor beoordeling door de visitatie- en registratiecommissie.