Sessie Patiëntveiligheid in de opleiding

Ontwikkeld vanuit: ambassadeurs patiëntveiligheid van de Federatie Medisch Specialisten

Omschrijving:

Patiëntveiligheid is een van de maatschappelijk relevante thema’s die aantoonbaar in iedere vervolgopleiding aan bod moeten komen. In de afgelopen jaren is door een netwerk van ambassadeurs (vooral opleiders) gewerkt aan een visie op patiëntveiligheid en hoe dit vorm kan krijgen in de dagelijkse opleidingspraktijk. Daarvoor zijn diverse materialen ontwikkeld waar je zelf mee aan de slag kan gaan. Dit kan in meerdere vormen van verschillende duur: van een presentatie van 30 minuten tot een hele opleidingsdag.

Onderaan deze pagina vind je diverse materialen die je kan gebruiken bij de voorbereiding van een sessie over patiëntveiligheid. De ambassadeurs patiëntveiligheid kunnen je hierbij helpen.

Doelgroep:

Het materiaal is bestemd voor iedereen die aan de slag wil met het onderwerp patiëntveiligheid. We hebben het ontwikkeld vanuit het perspectief van de opleider.

Materiaal:

Spel 'Het nieuwe veiligheidsdenken. Een casus uit de praktijk' Een originele en effectieve manier om met zorgverleners in gesprek te gaan is over patiëntveiligheid en Safety-II is het spel 'Het nieuwe veiligheidsdenken. Een casus uit de praktijk'. Dit is spel is ontwikeld door orthopedisch chirurg Jacob Caron en SEH-arts Pieter van Driel, samen met ambassadeurs patiëntveiligheid vanuit de Federatie Medisch Specialisten. Aan de hand van een herkenbare casus gaan de deelnemers met elkaar in gesprek brengen over de mechanismen die spelen bij het maken van medische keuzes. Hierbij wordt aandacht besteed aan de veilige, lerende cultuur die cruciaal is om de patiëntveiligheid in de zorg verder te verbeteren.  Het spel is op te vragen bij de Federatie Medisch Specialisten via opleiding@demedischspecialist.nl

 

Presentaties: