Toezicht spel / accreditation game

Toezicht is een dynamisch fenomeen afhankelijk van tijd en context. Het belang van toezicht houden op de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen wordt wereldwijd erkend door opleiders en aios. Hoe dit toezicht idealiter ingericht zou moeten worden blijft een discussie. Deels komt dit door schaarste van onderzoek, maar het is ook moeilijk om inzicht te krijgen in de bouwstenen van het toezichtsysteem.

Om op een interactieve manier meer inzicht te krijgen in het systeem van toezicht op de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen, is een spel ontwikkeld. Door dit spel krijgen deelnemers inzicht in de mogelijkheden die er bestaan om het systeem van toezicht in te richten. Spelers kruipen in de huid van de toezichthouder om zich te buigen over de dilemma’s die zich vaak voordoen aan de zijde van toezichthouder.

Ontdek spelenderwijs de mogelijkheden die er bestaan op het terrein van toezicht en de voordelen en valkuilen die bepaalde keuzen kunnen hebben.

Dit spel is ontwikkeld door Nesibe Akdemirl, zie handleiding voor contactgegevens.

Doelgroep:

Voor alle betrokkenen bij de medische vervolgopleidingen.