Onderwijs

Als aios leer je het vak grotendeels op de werkvloer. Daarnaast krijg je specialisme-specifiek en discipline-overstijgend onderwijs (DOO). De wetenschappelijke vereniging biedt het specialisme-specifieke onderwijs aan, bijvoorbeeld over ziektebeelden en onderzoek binnen het vakgebied. DOO volg je meestal in de opleidingsinstelling en wordt vaak georganiseerd in samenwerking met andere opleidingsinstellingen binnen de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio). Onderwerpen voor DOO zijn bijvoorbeeld communicatie, medische ethiek of evidence based medicine, die voor alle specialismen relevant zijn.

Thema-onderwijs

Ook kun je aios deelnemen aan DOO met een bepaald thema, bijvoorbeeld over specialisme-overstijgende onderwerpen als medisch leiderschap, ouderenzorg, doelmatigheid en patiëntveiligheid.

Onderwijs voor opleiders

Tijdens de opleiding word een aios begeleid door een medisch specialist die door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten is erkend als opleider. Opleiden is niet iets dat een medisch specialist er ‘even bij doet’. Het is een vak op zich, dat specifieke kennis en vaardigheden vergt. Daarom is er ook voor opleiders specifiek onderwijs beschikbaar. Vaak in de vorm van Teach-the-Teacher-trainingen, verzorgd door de opleidingsinstelling. Ook de Federatie Medisch Specialisten biedt scholing voor opleiders aan, onder meer op het gebied van medisch leiderschap. Zie de pagina opleidersprofessionalisering.