Onderwijs-en OpleidingsRegio’s (OOR)

In Nederland zijn er acht Onderwijs- en OpleidingsRegio's (OOR's). Een OOR is een regionaal opleidingsnetwerk waarin het universitair ziekenhuis van die regio samenwerkt met de algemene ziekenhuizen en andere onderwijsinstellingen in het gebied. Deze samenwerking draagt bij aan de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van de opleidingen.

Ook spelen de OOR’s een rol bij de verdeling van de opleidingsplaatsen.