Opleiden 2025

startevent opleiden 2015 presentatie van Hein Brackel

Opleiden 2025 is een project van de Federatie Medisch Specialisten ter ondersteuning van de continue ontwikkeling van de medische vervolgopleidingen. In dit project nemen wetenschappelijke verenigingen samen met de Federatie het voortouw om de medische vervolgopleidingen op de werkvloer interprofessioneel in te steken. En om actuele ontwikkelingen en innovaties een plaats te geven in de medische vervolgopleidingen, zoals preventie, samen beslissen en e-health. Op deze manier krijgt de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door middel van netwerkgeneeskunde een plek in de medisch-specialistische vervolgopleiding.

Opleiden 2025 richt zich de komende vier jaar op vier verschillende deelprojecten: Nieuwe thema’s, Interprofessioneel opleiden, Structureel (door) ontwikkelen en samenwerken en Opleidingsstructuur. Voor elk van deze projecten is een werkgroep opgericht met experts om mee te denken. Opleiden 2025 wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Initiatieven van interprofessioneel opleiden

Hackathon

Aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde en paramedici en verpleegkundigen werken samen aan een complexe casus ouderenzorg in de eerste lijn.