Opleiden 2025

startevent opleiden 2015 presentatie van Hein Brackel

Project Opleiden 2025 is het nieuwste project van de Federatie Medisch Specialisten op het gebied van ontwikkeling van de medisch-specialistische vervolgopleiding. In dit project nemen wetenschappelijke verenigingen samen met de Federatie het voortouw om de medische vervolgopleidingen op de werkvloer interprofessioneel in te steken. En om actuele ontwikkelingen en innovaties een plaats te geven in de medische vervolgopleidingen, zoals preventie, samen beslissen en e-health. Op deze manier krijgt de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door middel van netwerkgeneeskunde een plek in de medisch-specialistische vervolgopleiding.

Het project richt zich de komende 4 jaar op de onderstaande 4 verschillende deelprojecten. Binnen deze deelprojecten worden werkgroepen ingericht en experts op de deelgebieden worden uitgenodigd mee te denken.

1. Nieuwe thema’s in de opleiding

Voorzitter Marijke van Dijk, patholoog UMCU, lid Raad Opleiding
Actuele ontwikkelingen en innovaties zoals samen beslissen, technologische innovatie en e-health en preventie moeten een plaats krijgen in de medisch-specialistische vervolgopleiding. Onderzocht wordt of er nog andere actuele thema’s zijn die meegenomen moeten worden. Binnen dit deelproject wordt gezocht naar vormen om de nieuwe thema’s te integreren in alle 30 medisch specialistische vervolgopleidingen. 

2. Interprofessioneel opleiden

Voorzitter Fedde Scheele, gynaecoloog en decaan OLVG
Netwerkgeneeskunde vereist het samenwerken van medisch specialisten onderling en zorgprofessionals in een netwerk rondom de patiënt. In de opleiding moet een aios al worden voorbereid op deze manier van werken. Binnen dit deelproject zal in landelijk verband en op lokaal niveau worden gezocht naar passende vormen van interprofessioneel opleiden op de werkvloer.

3. Structureel (door)ontwikkelen

Voorzitter Ide Heyligers, orthopedisch chirurg en decaan Zuyderland, lid Raad Opleidingen en RGS
In het Hoofdlijnenakkoord is vastgelegd dat de structurele (door)ontwikkeling van de medisch specialistische vervolgopleiding geborgd moet worden. De beroepsgroep heeft de ambitie en de opdracht om de medisch specialist van de toekomst op te leiden. In dit deelproject pakken wetenschappelijke verenigingen het (door)ontwikkelen van o.a. het landelijk onderwijs, opleidersprofessionalisering en het online beschikbaar maken van onderwijsmiddelen gezamenlijk op. Het (door)ontwikkelen van de medisch-specialistische vervolgopleiding moet uitgroeien tot een continu proces van onderhoud en ontwikkeling, in toenemende gezamenlijkheid en inhoudelijke samenhang. 

4. Opleidingsstructuur

Voorzitter Paetrick Netten, internist en decaan JBZ, toehoorder Raad Opleiding namens NvZG
Met de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek, kantelt de ziekenhuisorganisatie en ontstaan zorgnetwerken rond de patiënt. Binnen dit deelproject zoeken we naar antwoorden op de vragen: Hoe speelt de medisch specialistische vervolgopleiding in op de vereisten van flexibiliteit en inzetbaarheid van de specialisten binnen netwerkgeneeskunde? En hoe structureren we de medisch-specialistische vervolgopleiding om de onderlinge samenhang van generalistische inhoud en verbinding tussen de verschillende artsenopleidingen te versterken?