Opleiden en bedrijfsvoering

De individualisering van de opleiding en het Opleidingsakkoord brengen voor opleidingsinstellingen flinke uitdagingen met zich mee. De kostprijs van de opleiding verandert en de zorg moet op onderdelen anders worden georganiseerd, omdat er minder aios beschikbaar zijn.

Geven en nemen

Opleiden en de bedrijfsvoering rond de zorg hebben alles met elkaar te maken. Het is vaak een kwestie van geven en nemen. De aios leert het vak op de werkvloer, in contact met patiënten, collega’s en zorgverleners van andere specialismen. De aios staat daarbij onder supervisie van ervaren specialisten, die tijd en energie steken in de begeleiding van ‘hun’ aios. Ook andere werknemers van het ziekenhuis zetten zich in voor de opleiding en ondersteuning van aios, zoals medewerkers van het leerhuis, de Raad van Bestuur, leden van de Centrale Opleidingscommissie et cetera. Het ministerie van VWS betaalt voor onder andere die inzet een beschikbaarheidbijdrage aan de opleidingsinstelling. 

Omgekeerd nemen aios, naarmate ze in meerdere beroepsactiviteiten bekwaam worden verklaard, de ervaren specialisten werk uit handen: in poli’s en tijdens diensten dragen aios bij aan de zorgverlening.

Grip op de bedrijfsvoering

Zo nauw zijn opleiding en bedrijfsvoering met elkaar verbonden. Het onderscheid tussen opleiden en zorg is bij de inzet van aios daarom niet eenvoudig te maken. Wel zijn er handvatten om meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering rond opleiden, zoals beschreven in de best practices en de online tool die de Federatie momenteel ontwikkeld. Want hoe meer grip, hoe meer duidelijkheid er ontstaat over de ruimte die aios, opleider en opleidingsinstelling kunnen maken voor de individuele inrichting van hun opleiding. En hoe beter de planning en de roosters daarop tijdig kunnen worden aangepast.