Opleidingsstructuur

Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg voor iedere patiënt, nu en in de toekomst. Dat maken medisch specialisten mogelijk met de juiste zorg op de juiste plek.

Binnen het deelproject Opleidingsstructuur zoeken we naar antwoorden op de vragen: hoe speelt de medisch-specialistische vervolgopleiding in op de vereisten van flexibiliteit en inzetbaarheid van medisch specialisten in de beweging naar juiste zorg op de juiste plek? En hoe structureren we de medisch-specialistische vervolgopleiding om de onderlinge samenhang van generalistische inhoud en verbinding tussen de verschillende artsenopleidingen te versterken? 

Lees meer over de werkwijze en aanpak van dit deelproject

Actueel

‘Het huidige jasje van de opleidingsstructuur knelt'
Hoe de opleidingsstructuur eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Maar dát de opleiding op de schop gaat wel, vertelt projectleider Angelique Bijsterveld. Lees het artikel 'Zo gaat Opleiden 2025 de zomer in'.

Interviews

'Met gemeenschappelijke
opleidingsjaren sla je wellicht twee
vliegen in één klap'

'Interprofessioneel opleiden een speerpunt in elke geneeskundige opleiding'

Wie

Opleiden 2025: Opleidingsstructuur kent een werkgroep met enthousiaste en ambitieuze aanjagers. Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.

 1. Paetrick Netten
  Paetrick Netten

  voorzitter, internist, decaan - Jeroen Bosch Ziekenhuis

 2. Angelique van Bijsterveld
  Angelique van Bijsterveld

  deelprojectleider Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail