Ouderenzorg

Ouderen zijn een sterk groeiende patiëntgroep. Het is ook een bijzondere patiëntgroep: meer nog dan bij andere patiënten zijn competenties als samenwerken, organiseren en communiceren essentieel. Oudere patiënten hebben immers geregeld te maken met meerdere aandoeningen tegelijk en daardoor met meerdere specialisten en zorgverleners tegelijk. Voor een optimale zorg aan oudere patiënten is het ontwikkelen van alle CanMEDS-competenties dan ook onontbeerlijk.

Ouderenzorg in de vervolgopleiding

Alle medisch specialisten (m.u.v. kindergeneeskunde) komen in aanraking met oudere (kwetsbare) patiënten. Daarom moeten alle specialisten basiskennis en vaardigheden in ouderenzorg hebben om goede ouderenzorg te kunnen verlenen. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Herkennen van kwetsbaarheid bij ouderen
 • Effect van kwetsbaarheid op medisch handelen binnen eigen specialisme
 • Cognitieve stoornissen bij ouderen
 • Samenwerking en communicatie tussen eerste en tweede lijn
 • Risico’s van ziekenhuisopname bij ouderen
 • Polyfarmacie bij oudere patiënten

Zowel de medisch-inhoudelijke als de algemene competenties zijn in al deze onderwerpen verweven. De onderwerpen komen in dagelijkse werkzaamheden aan bod, wat de dagelijkse praktijk bij uitstek geschikt maakt als opleidingssituatie.

Online course

Een manier om in korte tijd meer kennis op te doen van kwetsbare ouderen en de dilemma’s in de ouderenzorg is via de geaccrediteerde online course Kwetsbare Ouderen. Deze cursus is ontwikkeld door het project ‘Ouderenzorg in de opleiding’ van het College Geneeskundige Specialismen. Er zijn twee versies: 

 • ‘Het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen’
 • ‘Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief’

De cursus is bedoeld voor aios en leden van de opleidingsgroep. Aan te raden is om de cursus vakgroep- of ziekenhuisbreed te volgen, zodat er discussie over dilemma’s ontstaat en afdelingen met elkaar in gesprek gaan om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Karen Keijsers
  Karen Keijsers

  Klinisch geriater en klinisch farmacoloog

  Jeroen Bosch Ziekenhuis

  Stuur een e-mail