Over ons

Deze website is ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten, met als doel om (met name) aios en opleiders instellingsoverstijgende informatie te bieden over de medische vervolgopleidingen.

Veel van deze informatie is afkomstig van het MMV-project en het samenwerkingsproject Specialistenopleiding Op Maat (SOM).

MMV

Het project MMV is in 2010 opgezet om opleiders, aios en andere betrokkenen te ondersteunen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Vanuit dit project is een breed palet aan ondersteuning ontwikkeld, zoals het jaarlijkse MMV-congres, een onderwijskundig netwerk van opleidingsondersteuners, diverse workshops, documenten en good practices. Toen eind 2016 het project eindigde, was de Federatie van mening dat dit niet verloren mocht gaan. Daarom heeft de Federatie besloten de organisatie van het jaarlijkse congres over te nemen en de ontwikkelde materialen beschikbaar te stellen via deze nieuwe website.

SOM

In 2013 hebben de Federatie, NFU, NVZ, STZ, GGZ-Nederland, De Jonge Specialist en het CGS het Opleidingsakkoord gesloten met de minister van VWS. Met dit akkoord werd een alternatief gevonden voor de door VWS voorgestelde bezuinigingen op de medisch specialistische vervolgopleidingen. Een belangrijke manier om de opleiding te verkorten is het individualiseren van de opleidingsduur. Om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen die de individualisering van de opleidingsduur voor hen kan hebben, hebben de veldpartijen de handen ineen geslagen. Het resultaat is het samenwerkingsproject Specialistenopleiding Op Maat (SOM). Vanuit SOM zijn diverse ondersteuningsmaterialen ontwikkeld, die nu te vinden zijn op deze website.

Deel je praktijkervaringen!

‘Laten we gebruik maken van elkaars praktijkervaringen, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden’. Dat was een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van deze website. Daarom vind je hier allerlei documenten die door collega’s gemaakt en gedeeld zijn. Variërend van voorbeeld-EPA’s van verschillende specialismen, tot best practices over bedrijfsvoering en de toolbox profileren van OOR-ON. Je vindt het volledige overzicht in het Ondersteuningsmateriaal (bij categorie ‘Good Practices & Praktijkverhalen’ aanvinken).

Heb jij documenten waar collega-opleiders, -aios of andere betrokkenen in hun werk iets aan kunnen hebben?  Wil je een bijeenkomst of nieuwsbericht onder de aandacht brengen?

Mail het dan naar opleiding@demedischspecialist.nl

Zo zorgen we er samen voor dat deze website actueel en zo volledig mogelijk is.